https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/

Från hemsidan, (se uppdatering nedan):

”John Hattie uppdaterade sin lista med 138 effekter till 150 effekter i Visible Learning for Teachers (2011), och mer nyligen till en lista med 195 effekter i tillämpligheten av synligt lärande till högre utbildning (2015). Hans forskning bygger nu på nästan 1200 meta-analyser – upp från 800 när Visible Learning kom ut 2009. Enligt Hattie har historien som ligger bakom data knappast förändrats med tiden trots att vissa effektstorlekar har uppdaterats och vi har några nya poster längst upp, i mitten och i slutet av listan. Nedan hittar du en uppdaterad version av vår första, andra och tredje visualisering av effektstorlekar relaterade till studentprestation”.

För en aktuell, interaktiv och sökbar version, också med ordlista till begreppen, se också den här hemsidan från Corwin  https://www.visiblelearningmetax.com/

CC069261-C0D0-4CE8-97C3-0D6DE88D4361

Och här var senaste från hemsidan:

C8190108-D27F-497C-A9D6-733647CCB0A09154DD95-660E-47CE-8894-C21CC33885DA