https://www.tes.com/news/dylan-wiliam-teaching-not-research-based-profession

Inledning:

”På många sätt är undervisning ett ovanligt jobb. Med andra yrken delar det kravet på att individer fattar beslut med ofullständig kunskap, men till skillnad från andra yrken finns det ingen gemensam kunskapsbas – ingen uppsättning fakta som alla som är involverade i jobbet skulle komma överens om. Den framlidne professorn Ted Wragg, Exeter University, föreslog en gång att om man samlar en grupp av rektorer, så är det enda du skulle kunna få dem att komma överens om att man skulle behöva plocka upp nedskräpning.
Till skillnad från de flesta andra yrken spenderar lärare mycket av sitt arbetsliv utan att ha mycket kontakt med andra yrkesverksamma, rättar eller planerar sitt arbete på egen hand eller med sina barn i klassrummet och även om den utbredda användningen av klassrumsassistenter har förändrat detta lite i de flesta skolor, så är lagarbete inte en stor del av många lärares typiska arbetsdag … ”