https://larrycuban.wordpress.com/2019/05/28/why-has-the-school-as-factory-metaphor-persisted/

”Varför har bilden av att skattefinansierade skolor liknar och fungerar som fabriker bitit sig fast?
I ett tidigare inlägg spårade jag metaforens historia sedan början av 1900-talet och dess 180-graders switch från positiv till negativ betydelse. Under det senaste århundradet har metaforen av skolan som fabrik tjänat intressen för två uppsättningar av fleråriga reformatorer (ja det finns en tredje grupp som lånar från varje sida men jag kommer att hålla fast vid de två stora grupperna) …. ”