https://iferi.org/

Hemsidan har rubriker för bl.a. blogginlägg, resurser i form av diagnostiska test, information till allmänheten, aktuell forskning och sidor med kunskapsutbyte och länkar. Inledning av introduktionssidan:

”Det finns en oacceptabel variation i innehåll, metodik och kvalitet på undervisning i läsning och skrivning på engelska – som första eller andra språk.
Medan det engelska språket är ordrikt, har det den mest komplexa alfabetiska koden i världen vilket resulterar i att läsning och stavning är särskilt utmanande.
Efter årtionden av global forskning och mycket noggrann granskning av undervisnings- och lärandepraxis och omfattande översyner på myndighetsnivå utförd i Amerika (2000), Australien (2005) och England (2006), känner vi till ingredienserna i hur man bäst lär sig läsa, oavsett land, sammanhang eller profil för eleven.
Hittills är det emellertid fortfarande en fråga om TUR att få lära sig (eller inte få lära sig läsa).
I många fall kan de lärandes gemensamma eller individuella svårigheter att lära sig läsa och stava faktiskt orsakas eller förvärras av de rådande undervisningsmetoderna och / eller bristande träning av det nödvändiga innehållet, kunskapen och färdigheterna. En enormt hög andel av eleverna identifieras som ”dyslextiska” i engelsktalande länder. Hur mycket handlar det handlar om ”dyslexi” eller i verkligheten ”dysteachia”?
Detta är en mycket, mycket allvarlig internationell situation och den är ONÖDIG … ”