https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC5758421&blobtype=pdf

Abstrakt:

Under de senaste två decennierna har mindfulness / meditation gått från att vara ett obekant ämne för vetenskaplig forskning till att vara en tillfällig ersättare för psykoterapi, ett verktyg för företags välbefinnande, allmänt genomförd utbildningspraxis och ”nyckeln till att bygga mer motståndskraftiga soldater”. Mindfulnessrörelsen och de empiriska bevis som stöder den har inte passerat utan kritik. Missinformation och dålig metodik i samband med tidigare studier av mindfulness kan leda till att konsumenterna skadas, vilseledda och besvikna. För att ta itu med sådana bekymmer diskuterar den här artikeln svårigheterna att definiera mindfulness, avgränsa forskningens tillämpliga omfattning i mindfulness-metoder och beskriver viktiga metodologiska problem för att tolka resultat från undersökningar av mindfulness. För att göra detta använder författarna sig av sina olika kompetensområden för att se över det nuvarande läget för mindfulness-forskning, kort sammanfatta vad vi gör och vad vi inte vet, samtidigt som de ger en prescriptiv agenda för kontemplativ vetenskap med ett särskilt fokus på bedömning, mindfulness-träning, möjliga biverkningar och överlappning med hjärnskakning. Våra mål är att informera intresserade vetenskapsmän, nyhetsmedier och allmänheten för att minimera skador, begränsa dålig forskningspraxis och hämma flödet av felaktiga uppgifter om fördelarna, kostnaderna och framtidsutsikterna för mindfulness