https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/lit.12141

”Abstrakt
Svaga läsare bland ungdomar betraktas ofta av lärare som oförmögna att läsa hela berättelser och ges korta, förenklade texter, men förväntas analysera varje del i en långsam, mödosam läsning. Denna artikel rapporterar om en studie av blandade metoder där 20 engelska lärare i södra England ändrade sin nuvarande praxis till att läsa två mycket krävande romaner i en snabbare takt än vanligt på 12 veckor med sina genomsnittligt och svaga läsare i åldrarna 12-13 år. Tio lärare fick extra utbildning om undervisning i läsförståelse. Elever i båda grupperna gjorde i genomsnitt 8,5 månaders framsteg på standardiserade test av läsförståelse, men de svagare läsarna gjorde ett överraskande 16 månaders framsteg oberoende av en del lärares extra fortbildning. Att bara läsa krävande, komplexa romaner högt och i snabb takt i varje lektion ompositionerade ”svaga läsare” som ”goda” läsare, vilket gav dem en mer engagerad, oavbruten läsupplevelse under en längre period. De kvalitativa uppgifterna visade emellertid att lärare med den extra utbildningen tillhandahöll en mer sammanhängande, snabbare läsning och bättre stöd för svaga läsare genom att uttryckligen undervisa om att fundera och dra slutledningar om betydelse. De 
diagnosticerade också elevernas ”besvärliga” passager i texten och skapade socialt sammanhängande, guidade läsgrupper som ytterligare stödde svagare läsare och också gav utmaning åt de genomsnittligt goda läsarna”.