https://www.tes.com/news/questioning-when-and-how-use-it-classroom

Inledning:

”Frågor är ett grundläggande verktyg i praktiken för de flesta lärare. Vi ställer frågor av olika skäl, men de flesta kan sättas under två stora kategorier: kontrollera för förståelse och fördjupa förståelsen.

När vi väl insett det här, kan vi börja överväga hur vi kan använda olika typer av frågor i klassrummet på ett mycket avsiktligt sätt, så att rätt verktyg används för rätt jobb.

Det här är viktigt, eftersom vi ofta använder frågor illa i undervisningen … ”