https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2017/01/15/reading-is-knowledge/

Inledning:

Vi bör inte förväxla färdigheter med kunskap
Ett av de mest diskuterade ämnena i utbildningen idag är den så kallade ”läroplanen för kunskap”. Dess mest kända förespråkare är E D Hirsch, som har skrivit mycket om ämnet. Hirsch argumenterar att förvägra studenter – särskilt fattigare studenter – ”det kulturella kapital” som medel- och överklassbarn har tillgång till upprätthåller ojämlikhet och orättvisor. Istället anser han att läroplanen bör återspegla ”kraftfull kunskap” som gör det möjligt för eleverna att få samma tillgång till högre utbildning och arbetsmöjligheter som de i bättre situationer tenderar att ha.