http://www.louisamoats.com/Assets/Reading.is.Rocket.Science.pdf

Inledning av förordet:

”Läsning är den grundläggande färdighet som all formell utbildning vilar på på. Forskning visar nu att ett barn som inte tidigt lär sig grunderna i läsning, sannolikt inte alls lär sig dem. Alla barn som inte lär sig att läsa tidigt och bra kommer inte heller att enkelt kunna behärska andra färdigheter och kunskaper och det är osannolikt att de någonsin kommer att lyckas i skolan eller i livet.
Läsproblem är, mer än någon annan faktor, grunden till kroniskt lågpresterande skolor, vilket skadar eleverna och bidrar till förlusten av allmänhetens förtroende för vårt skolsystem. När många barn inte lär sig att läsa kan och kommer inte den offentliga skolan att betraktas som framgångsrik – och ansträngningarna att nermontera den kommer att fortsätta … ”