https://www.parkerphonics.com/post/a-brief-history-of-reading-instruction

”Introduktion
I mer än ett sekel har läsinstruktion varit inblandad i en avgörande strid mellan anhängare av två motsatta metoder för att lära barn att läsa. Medan denna kamp ofta karakteriseras som ”Fonem” kontra ”Hela ord”, tycker jag att det är mer korrekt att beskriva de två metoderna som ”Bottom-Up” versus ”Top-Down”. (Alternativt ”Delar till helhet” versus ”Helhet till delar”).
Top-down-metoder startar undervisningen med hela ord – vanligtvis kallade ”ordbilder”. Barnet lär sig utantill ett antal sådana ord baserat på deras visuella egenskaper snarare än på ljudvärdet i ordens enskilda bokstäver. Anledningen till att jag inte gillar att kalla striden ”Fonem” kontra ”Helord” är att det finns flera typer av fonem som är top-down. Analogiska fonem, analytiska fonem och nybörjarfonem kräver alla att barnet lärs att memorera en samling ordbilder innan de kan läsas … ”