https://cogitateit.wordpress.com/2019/07/04/a-view-on-a-room/

Inledning:

”Den genomsnittliga lärarkostnaden för en skola är ca £35.000 varje år. Så under en 40 års karriär (jag vet att det inte är osannolikt, det är längden på tid från kvalifikation till pension) så kostar den genomsnittliga läraren kostar £1,4m. Det är mycket pengar och man antar att skolorna också skulle spendera en hel del som stöder läraren att göra sitt jobb så bra som möjligt. Och faktiskt, det möjligt att se på allt annat som skolan spenderar pengar på och tycka att jobbet gjort.

Personligen är jag inte övertygad. Speciellt när det gäller rummet där läraren arbetar, klassrummet. Efter att ha vara tillbaka i klassrummet sedan två termer nu, känner jag mig mer än kvalificerad att ge er min uppfattning om hur ett klassrum ska vara. Det är en idealiserad syn, men en som jag tycker att vi ska arbeta för. För fullständig klarhet talar jag också om ett klassrum för de högre nivåerna, främst för mitt eget ämne, matematik. Jag vet ingenting om hur ett lågstadieklassrum ska vara … ”