https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/wp-2019-17-decentralization-of-wage-determination.pdf

”Abstrakt
Trots en global trend av decentralisering av löner under de senaste 30 åren vet vi väldigt lite om konsekvenserna av decentraliserad lönesättning på arbetsmarknaden. En huvudorsak är bristen på exogen variation i löneförordningen kopplad till detaljerade resultatdata. Genom att använda svenska registeruppgifter och utnyttja den reform som ersatt den fasta nationella löneskalan för lärare med individuell löneförhandling, övervinnar jag dessa problem och ger nya bevis på påverkan av decentraliserad lönesättning för arbetsmarknaden. Rapporten presenterar tre uppsättningar empiriska resultat. Först visar jag att reformen förändrade lärarnas lönestruktur väsentligt. För det andra visar jag att dessa löneförändringar inte påverkar lärarnas sammansättning eller studerandes resultat. Slutligen hittar jag stöd för att löner har en spillover-effekt på ersätttare och vikarier, vilket ger bevis på lönesättningens dynamik påverkar flera yrken. Jag argumenterar för att effektens lönenivåer i kombination med den komprimerade svenska lönestrukturen förmodligen förklarar bristen på effekter för lärares och elevers resultat.”