https://improvingteaching.co.uk/2019/06/30/ensuring-students-respond-to-feedback-responsive-teaching-2019-update/

Bloggpost med en rad länkar till både klassisk och nyare artiklar om feedback. Inledning:

”Feedback förbättrar lärandet genom att ändra elevernas kunskaper, förståelse eller beteende, men endast om eleverna agerar som svar. Som Royce Sadler uttryckte det:

”Information om klyftan mellan aktuella nivåer [studerandes nuvarande] och referens [önskade] anses endast vara feedback när den används för att ändra klyftan”. SADLER, 1989, s.121

Med det tuffa kriteriet var mycket av den rättning jag gjorde som ny lärare inte feedback: eleverna agerade sällan på den eller förbättrades som resultat. Vi kan hävda att Sadler är för krävande, men han framhäver ett viktigt problem:

”Det finns gott om bevis på både anekdotisk och vetenskaplig karaktär att ett antal studenter inte använder den feedback de får, och därför inte inser potentialen för feedback på lärande”.JONSSON, 2013, s. 64

Sadler uppmuntrar oss att fråga ”Vad lärde sig eleverna av feedback?” I stället för ”Vilken återkoppling fick eleverna?” (”Lärde de sig?” Inte ”Undervisade jag om det?”) … ”