https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files-Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GUIDANCE.pdf

”Denna vägledningsrapport syftar till att hjälpa högstadie- och gymnasieskolor att förbättra läskunnigheten inom alla ämnesområden. Den ger sju rekommendationer relaterade till läsning, skrivning, tal, utveckling av vokabulär och stöd för elever med svårigheter. I hela rapporten betonas vikten av ämneskompetens.
Ämnesspecifik läskunnighet är ett sätt att förbättra läskunnighet tvärs över läroplanen. Den medger att läskunnighet är både generell och ämnesspecifik, och betonar värdet av stöttande lärare i varje ämne för att lära eleverna hur man läser, skriver och kommunicerar effektivt i deras ämnen.
Denna vägledning utmanar tanken att läskunnighet i högstadie- och gymnasieskolan endast uppehålls av engelsklärare eller läskunnighetskoordinatorer. Tyngdpunkten på ämneskunskaper klargör att varje lärare kommunicerar sitt ämne genom ett akademiskt språk, och att läsning, skrivning, talande och lyssnande är kärnan i att kunna och praktisera naturvetenskap, konst, historia och alla andra ämnen i skolan”.