https://play.gu.se/media/2019-Digitalisering+på+lärares+villkor-Berättelsen+om+den+trojanska+musen+den+röda+drottningens+lopp-och+ITmannen+som+inte+ville+vara+med/0_akbqyhn2

”Abstract:

Är du likvärdig, evidensbaserad, multimodal, källkritisk, digitalt kompetent, flippad, fjärrundervisande och ser din lärarroll i förändring? Eller är du snarare trött och förvirrad av samtalet om en digitaliserad skola? I den här föreläsningen kliver Linderoth ur digitaliseringsdebattens snurrande ekorrhjul och prövar några mer precisa tankar om skolans digitalisering”.