”Vad säger beläggen om professionsutveckling? Vilka fortbildningsmetoder-tillvägagångssätt är de bästa att satsa på för att faktiskt göra skillnad för elevers inlärning? Vilka är de utmaningar och fallgropar som skolor möter när de utvecklar effektiv fortbildning?
I sin del av sessionen föreslår Rob hur skolor kan anta ett bevisbaserat förhållningssätt till fortbildning så att det faktiskt påverkar lärandet.

Slides till sessionen: https://evidencebased.education/wp-content/uploads/sites/3/ebcpd-ccot-wellington.pdf