https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/07/The-Recruitment-Gap.pdf

Inledning av förordet:

”Lärare är en viktig nationell resurs. De utbildar och vårdar de unga i detta land och bildar ryggraden i Storbritanniens skolsystem. Det finns inget som är viktigare för att ge barnen chansen till den bästa starten i livet än bra undervisning.
Avgörande är att bra lärare har mest positiv effekt på de barn som behöver det mest, de med underpriviligierad bakgrund. Sådana elever saknar ofta de ekonomiska eller pedagogiska resurserna hemma eller i sitt omgivande samhälle som många andra barn har. Så inverkan av undervisning i skolan kommer sannolikt att vara mycket större.
Men alltför ofta har de från mindre välbärgade hem inte tillgång till skolorna med bäst resultat och de mest effektiva lärarna. I mer än två årtionden har Sutton Trust uppmärksammat ojämlikheterna i Storbritanniens skolsystem. Högpresterande skolor är oftast belägna i de mest välbärgade områdena och har ett väldigt annorlunda intag jämfört med den typiska grundskolan. Många skolor, som är icke-selektiva på pappret, till och med erkänner intag som är orepresentativa för stadsdelarna kring dem. De utövar i själva verket hemligt urval, med komplexa antagningskriterier och överklagandeprocesser som bidrar till att mycket färre missgynnade elever blir antagna än de som bor i lokalområdet – vilket naturligtvis också påverkar skolan längre ner på gatan … ”

Läs också författarnas egen anmälan på Sutton Trusts blogg: Recruit, retain and reputation; The 3R’s of the teacher recruitment gap