https://primarycolour.home.blog/2019/07/08/do-i-have-to-read-this/

Inledning:

”Edutwitter är en bubbla, och som alla sociala bubblor kan den spricka när en outsider blåser på den. Det var det som hände med mig den här veckan när jag pratade med min vän, en lärare på väg att avsluta sitt tredje år. För tolv månader sedan blev han ämnesföreträdare i matematik på en närliggande grundskola. Han är en ivrig läsare av fiktion, och vi pratar ibland om böcker, så han frågade mig vad jag läste just nu. När jag svarade att jag läste en bok om matematikpedagogik såg han förvånad ut. ”Jag kan inte tänka på någonting tråkigare än att läsa om matematikundervisning,” sa han.

Så varsamt jag kunde, frågade jag lite mer och fann att han inte hade läst en enda bok om matematikundervisning sedan han fick rollen som ämnesföreträdare. Han hävdade faktiskt att han inte läst en enda bok, forskningsartikel eller utbildningsblogg sedan han lämnat universitetet. Från andra samtal med lärarkollegor är den här erfarenheten inom undervisning inte lika sällsynt som jag tror att vi i Edutwitter-bubblan inbillar oss.