https://pamelasnow.blogspot.com/2019/07/knowledge-translation-in-early-years.html

Inledning:

”Jag har många gånger skrivit och talat om den kris för kunskapsöverföring som förhindrar att fynd från kognitiv, psykologisk forskning om tidigt läsande levereras till den profession som behöver den här informationen allra mest: lärare.

Anledningen till det här är utan tvekan mångfacetterad, men överst på min lista skulle komma: ….”