https://rethinking-ed.org/2016/11/15/a-glossary-of-learning-terms/

Inledning:

”I mitt sista inlägg hävdade jag att åtminstone för lärare är ordet ”lärande” så vagt att det är meningslöst förutom som ett paraplybegrepp för ”vad vi hoppas att elever kommer att göra”. Mitt centrala argument är att lärande är komplext, dynamiskt och flerdimensionellt. Som sådant bör elever och lärare, när de diskuterar lärande, sträva efter att så tydligt som möjligt identifiera de specifika processer och funktioner för lärande som de är intresserade av att utveckla.
I det här inlägget erbjuder jag en ordlista med lärandeningstermer, i syfte att hjälpa mig själv och andra att utveckla mer av nyans i våra diskussioner om lärande. Jag hoppas att detta kommer att vara användbart, inte minst för att det har tagit mig evigheter. Jag har verkligen lärt mig mycket i processen att sätta den samman.
Det finns 225 termer i detta första utkast. Ett index finns längst ner på sidan. För varje definition har jag inkluderat en länk till källan; emellertid är alla fel på källor eller omfrasering av definitioner mina. Om det finns några ytterligare termer du vill se i listan – eller om du hittar några misstag eller utrymme för förbättring av definitionerna som ingår här – lägg till en kommentar längst ner på sidan”.