https://www.thereadingape.com/single-post/2019/07/21/Reading-the-brain—what-MRI-scanning-tells-us-about-reading

Inledning:

”Om teorin om informationsbehandling försöker artikulera det observerbara (Tracey and Morrow, 2012), är det relevant att undersöka, i och med utvecklingen av teknologi för hjärnscanning, vad som är observerbart i hjärnan vid läsning. Detta är särskilt relevant om vi avvisar begreppet att läsning är en naturlig och inneboende process som kan upptäckas på ungefär samma sätt som människor utvecklar språkflyt… ”