https://benjamindwhite.wordpress.com/2019/07/16/teachers-workload-and-wellbeing-why-is-teaching-exhausting-and-what-can-we-do-about-it/

Inledning:

”Att undervisa är ansträngande.
Mer ansträngande, enligt 2017 års Skills and Employability enkät (SES), och mer benäget att klassificeras som ”hög belastning” än något annat yrke.
Sjuksköterska, om du undrar, kom på andra plats.
Nästan nio av tio lärare rapporterar att de regelbundet är utmattade i slutet av varje dag.
Som jämförelse sa drygt 7 av 10 sjuksköterskor samma sak …”

1A76DD13-EB42-4C00-978B-27DDE39954A8