https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0006-194532/Early-Literacy-Research-Project.pdf

Inledning av abstrakt:

”Huvudsyftet med detta longitudinella forskningsprojekt var att tillhandahålla workshops för fortbildning och utveckling (PLD) och tillhörande material för lärare för nybörjarelever / år 1 och att bedöma effekterna av workshops på elevers inlärning under år 1 och senare. Seminarierna inriktade sig på att ge lärare kunskap och färdigheter för att anta tydliga och systematiska ordavkodnings undervisningsstrategier för avkodning i sin läsundervisning. Effektiv avkodningskompetens är ett nödvändigt krav för att lyckas lära sig att läsa.
Projektet påbörjades i februari 2015 och avslutades i juli 2017. Totalt deltog 729 elever från 39 skolor på norra ön i projektet. Skolorna fördelades slumpmässigt till antingen en ”interventions” -grupp eller en ”jämförelse” -grupp. Brist på uthållighet, avhopp av skolor och ofullständig information minskade antalet elever som ingår i de olika analyserna. Antalet lärare som haft ett visst engagemang med elever i projektet, antingen som deltagande projektlärare, jämförelseskolelärare eller som klasslärare under följande år var 288 … ”

Eller läs den första rapporteringen i kortversionen från 2018: https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets-pdf_file/0004/194575-Enhancing-Literacy-Learning-Outcomes-for-Beginning-Readers.pdf