https://tdtrust.org/collaborative-curriculum-design-and-professional-growth

Inledning:

”Läroplansutformning i samverkan som en form av undersökning har potential att öka engagemanget inom fortbildning, eftersom det innebär att arbeta mot något konkret som kommer att genomföras. Voogt, Pieters och Handelzalts (2016) granskning av samarbetsplaner för läroplansutformning ger, även om det inte är en syntes av bevis, en tillämpning av en metod för innehållsanalys, som en kvalitativ forskningsstrategi för att analysera 14 doktorsavhandlingar och därefter fastställa funktioner och effekter samt identifiera de mekanismer och villkor som krävs för att de ska lyckas”.