Detta föredrag är inte bara för studenter, säger Robert Bjork. Idag är lärande en nödvändig färdighet för både studenter och vuxna med tanke på verkligheten i en snabbt föränderlig, ständigt utvecklande värld. I sitt informativa, forskningsbaserade samtal erbjuder Elizabeth och Robert Bjork ovärderliga studietekniker för alla som vill maximera prestanda när det verkligen gäller”.