https://drive.google.com/file/d/1sXVSMvVw7MA259TeppyJLDo_LMaMeICm/view

En kort genomgång av de begrepp som används vid behandling av metakognition – inledning:

”Vad är metakognition? Metakognition kallas ofta lärande om lärande. Enligt EEF:s vägledning (Metacognition and self-regulated learning):

”Metakognition handlar om de sätt eleverna övervakar och styr sin inlärning.”

Enkelt uttryckt är det att göra eleverna medvetna om hur de lär sig, hur de kan anpassa sitt lärande och vilka strategier de kan implementera för att anpassa sitt lärande.