https://primarytimery.com/2018/08/12/mutual-misunderstandings-the-hidden-lives-of-tweeters/

Inledning:

”Jag älskar Twitter och jag har lärt mig så mycket sedan jag gick med för bara fyra år sedan. Men på sista tiden har jag tröttnat på att få samma gamla argument som går runt och runt i samma cirklar, med människor som till synes pratar förbi varandra och använder samma ord för olika saker. Ta till exempel ordet ”engagemang.” För en person är detta uppenbarligen en bra sak – vem skulle inte vilja att ens elever var engagerade i sitt lärande? För denna person är motsatsen till engagemang ointresse, och säkert är det ingen som vill att deras elever ska vara ointresserade. Men för en annan person betyder ”engagemang” något helt annat. För dem är det kort för en inställning till utbildning som de avvisar; en som tycker att innehållet i det vi undervisar i sig är tråkigt för många elever, och därför måste förkläs till ”kul” och därmed lura eleverna att lära sig … ”