http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.8322&rep=rep1&type=pdf

Abstrakt:

”Den här artikeln svarar på utvald kritik av vissa EPM-redaktionella policyer och Vacha-Haases metaanalysmetoder för ”tillförlitlighetsgeneralisering”. Behandlingen är emellertid mer allmänt ett manifest beträffande karaktären av resultatpoängens tillförlitlighet och vad som är rimliga förväntningar på psykometrisk rapporteringspraxis vid materiella undersökningar. Konsekvenserna av missförstånd av resultatmått undersöks. Det föreslås att paradigmiska missuppfattningar beträffande psykometriska frågor matas in i en spiral av antaganden om att utbildning i mätning är onödig för doktorander, vilket i sin tur ytterligare förstärker missförstånd av frågor som rör poängintegritet”.