https://yoramharpaz.com//pubs/en_learning/teaching-learning.pdf

Anstrakt:

”Artikeln utvecklar en teori och praxis för undervisning och lärande i en ”Tänkande gemenskap”. Enligt teorin är praktiken av traditionell skolgång baserad på fyra ”atomic pictures”: att lära är att lyssna; undervisning är berättande; kunskap är ett objekt; och att utbildas är att känna till värdefullt innehåll. För att ändra denna praxis i skolan måste lärare ersätta dessa bilder i sitt medvetande. Ett möjligt alternativ är Community of Thinking, ett ramverk baserat på tre stadier: en fruktbart fråga, forskning och en avslutande prestanda. Dessa stadier stöds av en kontinuerlig initieringsprocess där eleverna utgör den gemensamma kunskapsbasen som är nödvändig för att skapa frågor och bedriva forskning. Denna ram är utvecklad i Jerusalem av lärare vid Branco Weiss Institute for Thinking Development och genomförs för närvarande i 18 skolor i Israel”.