https://www.researchgate.net/profile/Igor_Grossmann/publication-/Training-for-Wisdom-The-Illeist-Diary-Method?origin=publication_detail

Abstrakt:

”Vi testade användningen av illeism – en praktik där man hänvisar till sig själv i tredje personen – för att träna visdoms-relaterade egenskaper i vardagen: i) kloka resonemang (intellektuell ödmjukhet, öppenhet på sätt som gör att en situation kan utvecklas, tala med perspektiv, försök att integrera olika synpunkter) och ii) noggrannhet i känslomässiga prognoser för närstående. I ett månadslångt fältexperiment antog människor antingen träning i tredje personen eller första personens kontrollperspektiv när de beskrev sina viktigaste dagliga upplevelser. Bedömning av spontant kloka resonemang före och efter interventionen visade betydande ökning av träningstillståndet (kontra kontroll). I slutet av interventionen förutspådde människor sina känslor gentemot en närastående annan i utmanande situationer. En månad senare jämfördes dessa prognostiserade känslor med deras erfarna känslor. Deltagarna i träningstillståndet (kontra kontroll) visade större anpassning av prognoser och upplevelser, till stor del på grund av förändringar i deras emotionella upplevelser. Föreliggande forskning demonstrerar en väg till evidensbaserad utbildning av visdomsrelaterade processer genom illeism”.