http://earlyyearsblog.eu/what-does-the-child-have-6-questions-about-the-meaning-of-a-childs-diagnosis/

Inledning:

Vi vet fortfarande inte vad barnet har …”, berättade
en lärare om de svårigheter 
hon upplevde med ett barn som visade beteendeproblem. Den meningen fick mig att undra. Att samla in information om vad barnet ”har”, dvs. försöka veta ”hans / hennes” diagnos, ligger till grund för en verklig oro. Men beror de svårigheterna främst på något han / hon ”har”? I vilken utsträckning är det viktigt att känna till diagnosen för att planera insatser hemma, daghem eller förskola? …”