https://www.apmreports.org/story/2019/08/22/whats-wrong-how-schools-teach-reading

Inledning:

”I årtionden har skolor lärt barn strategier för svaga läsare med hjälp av en teori om läsning som kognitionsforskare upprepade gånger har underkänt. Och många lärare och föräldrar vet inte om att det är något fel med den … ”