https://www.forskning.se/2019/08/19/ljudning-ar-a-och-o-for-att-knacka-laskoden/

Ingress:

”Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs – och skrivsvårigheter. Trots det kan läsinlärningen i skolan gå till på många olika sätt”

Se också Vetenskapsrådets forskningsöversikt: https://www.vr.se/download-laes-och-skrivundervisning-foer-yngre-elever_VR_2015.pdf