https://www.garyrjones.com/blog/2019/8/28-yi71vxmncyqxyv38wy3sg04g8kgs3z

Inledning:

”I England finns det cirka 24 000 skolor – vilket innebär att tusentals Uppstarts- och Fortbildningsdagar kommer att äga rum nästa vecka. I en stor mängd av dessa sessioner kommer troligen någon som leder sessionen att hänvisa till effektstorlekar för att jämföra olika utbildningsinsatser. Men även om det kan vara tilltalande att använda effektstorlekar för att jämföra interventioner, betyder inte det, att bara genom att jämföra effektstorlekar så berättar du något användbart om vikten av interventionen för dig och din skola. Så för att hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur du använder effektstorlekar kommer jag att använda mig av arbetet av Kraft (Kraft, 2018) som har utvecklat en rad frågor som hjälper dig att tolka effektstorleken förknippad med en viss intervention.

Men eftersom det är början på läsåret – kan det vara bra att först se över hur en effektstorlek beräknas och några existerande riktmärken för tolkning av effektstorlekar … ”