https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acp.3584

”Sammanfattning
Även om det finns en stor mängd bevis för användbarheten av särskilda studiestrategier som träning att minnas och distribuerad träning som minnesförstärkande instrument, används de sällan av studenter när de studerar. Hittills har forskningen om användningen av dessa studietekniker endast inriktats på universitetsstudenter i grundutbildning, ofta bara för att undersöka en uppsättning fördefinierade strategier. Frågan kvarstår alltså om dessa resultat kan generaliseras för högstadie- och gymnasieelever. Den nuvarande studien är den första som undersöker användningen av olika studiestrategier av elever i ungdomsskolan. Med hjälp av en öppen fråga tillfrågades 316 elever från tre olika gymnasie- högstadienivåer hur de förbereder sig för ett prov när de studerar själva. Resultaten visar att elever använder studiestrategier som kan anses vara suboptimala. I diskussionen jämför vi våra resultat med resultat från tidigare studier av universitetsstudenter”.