https://newtothepost.wordpress.com/2019/03/04/habits-why-we-need-change-them/

”Jag har lett fortbildning minst en dag i veckan i över 5 år nu.
Jag har turen att kunna göra detta tillsammans med att vara biträdande rektor med ansvar för lärare och ledning inom undervisning, lärande och inkludering. Denna mix och blandning tillåter mig så att säga att träna det jag predikar. Det ger mig chansen att ta med mig idéer till och från båda jobben för att säkerställa att de bästa, mest verkningsfulla metoderna delas och arbetas med.
Något jag har spenderat mycket mer tid med att tänka på nyligen, är om orsaken till att vissa lärare på ytan saker verkar ovilliga att göra saker som andra skulle betrakta som ‘mer’ effektiva eller ‘mer’ produktiva, kan bero på deras vanor … ”