Problem Implementation as a Lever for Change: An Experimental Study of the Effects of a Professional Development Program on Students’ Mathematics Learning

Anstrakt:

”Denna studie undersöker, genom en experimentell design, effektiviteten på lärares kunskaper av ett fortbildningsprogram om undervisningspraxis och om studentens lärande. Programmet bestod av en serie videobaserade moduler utformade för att tillgodose amerikanska lärares behov som framhävts av rön från 1999 International International Mathematics and Science Video Study. Sextiofyra lärare i klass sex från fem lågpresterande storstadskolor deltog i studien och fördelades slumpmässigt till behandlings- och kontrollgrupper. Åtgärderna inkluderade trovärdighet för implementering, lärares kunskap och praxis och studenters matematikinlärning. Programmet påverkade inte signifikant lärarnas kunskap eller praxis, mätt i studien. En effekt fanns på matematikinlärning för elever vars lärare nådde en viss nivå av kunskap om matematikinnehåll. Diskussion av fynd inkluderar lärdomar om att bedriva och studera fortbildning, särskilt i lågpresterande skolor”.