https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2019/09/10/and-the-winner-is-drawing/

Inledning:

”Lärande är en funktion av att kognitivt bearbeta den information vi besöker. Ju bättre och djupare vi kognitivt bearbetar information, desto bättre och djupare lär vi oss. Det har vi vetat ganska länge. Hur vi bearbetar information avgör alltså hur bra, hur länge och hur djupt vi lär oss. Om du till exempel gör flera saker samtidigt (egentligen växlar mellan uppgifter) växlar dina tankar från en sak till nästa och det gör det extremt svårt att lära sig. Tyvärr (eller är det?) kan vi inte göra flera saker samtidigt … ”