https://mrgmpls.wordpress.com/2019/09/14/motivation-madness-dismantling-daniel-pinks-misapplied-ideas-in-education/

Inledning:

”Lärare är alltmer intresserade av elevers motivation och tror att det är ett universalmedel för att öka lärandet och vända på låg akademisk prestation och ointresse.
Ändå är motivationspsykologin enorm och omfattande och de flesta människors vaga förståelse har till stor del formats av ett enda 18 minuters TED-föredrag med tillhörande bästsäljande bok. Jag refererar till Daniel Pink’s ”Drive” (2009) … ”