https://elifesciences.org/articles/43990.pdf

Orsak eller verkan? Inte helt klart, se stycket för metodens och använda datas begränsningar. Abstrakt:

”Abstrakt intelligens och utbildning förutsäger bättre fysisk och mental hälsa, socioekonomisk ställning (SEP) och livslängd. Dessa associationer är dock otillräckliga för att bevisa att intelligens och / eller utbildning orsakar dessa resultat. Intelligens och utbildning är fenotypiskt och genetiskt korrelerade, vilket gör det svårt att belysa orsakssamband. Vi använde envarians och flervarians Mendelian randomisering för att uppskatta de totala och direkta effekterna av intelligens och utbildningsresultat på mental och fysisk hälsa, mått på socioekonomisk position och livslängd.
Både intelligens och utbildning hade positiva totaleffekter. Högre intelligens hade positiva direkta effekter på inkomst och alkoholkonsumtion och negativa direkta effekter på måttlig och kraftig fysisk aktivitet. Högre utbildning gav positiva direkta effekter på inkomst, alkoholkonsumtion och kraftig fysisk aktivitet och negativa direkta effekter på rökning, BMI och stillasittande beteende. Om antagandena från Mendeliska randomiseringen gäller, tyder dessa resultat på att både intelligens och utbildning påverkar hälsan”.