https://newrepublic.com/article/120765/naomi-barons-words-onscreen-fate-reading-digital-world

Inledning:

”Läsare har fruktat ökningen av e-böcker, till och med innan tekniken fanns. En artikel i New York Times från 1991, som förutspådde den förestående uppfinningen av den personliga e-läsare, ledde till arga och upprörda brev till redaktören. En läsare skrev in för att uttrycka sin oro för att de nya elektroniska böckerna inte skulle fungera i badet.
Tjugotre år senare äger hälften av alla amerikanska vuxna en enhet för e-läsning. För några år sedan satte Obama som mål att få e-läroböcker till varje klassrum 2017. Floridas lagstiftare har antagit en lag som kräver att offentliga skolor ska konvertera sina läroböcker till digitala versioner … ”