https://learningspy.co.uk/reading/is-reading-comprehension-even-a-thing/

Inledning:

”De flesta skolor jag besöker är förvånansvärt angelägna om att utforska idéer för att minska klyftan mellan sina mest och minst gynnade elever. Det finns också många komplexa orsakskedjor som på något sätt förklarar varför barn med rikare bakgrund överträffar sina mindre lyckliga kamrater, men en särskilt vagt ställd fråga som jag ofta får handlar om läsning.
Det jag argumenterar för här är att läsförståelse hellre borde ses som språkförståelse. När ordigenkänning har bemästrats (fonologisk medvetenhet, avkodning och synigenkänning av bekanta ord) är barns förmåga att förstå vad de läser stort sett densamma som deras förmåga att förstå vad de hör. Om de inte kan förstå information som har kommunicerats muntligt kan orsaken bero på brist på kunskap om ordförråd eller brist på bakgrundskunskap som kan hjälpa dem att förstå den information som kommuniceras … ”