https://mrgmpls.wordpress.com/2019/08/20/robust-vocabulary-instruction-bringing-knowledge-rich-curricula-to-life/

Inledning:

”Kunskapsgapet” pekades senast ut Natalie Wexler som närmast skyldigt för de fortsatt stagnerade nivåerna av läsfärdighet och växande skillnader i elevers resultat i USA. Tack och lov inser allt fler att elevernas förmåga att tänka kritiskt och kreativt hindras allvarligt utan en solid bas av bakgrundskunskap.
Men förutom att anta en ”kunskapsrik” läroplan och förstå vikten av att bygga upp en djup kunskapsstruktur, har jag nyligen kommit på mig själv att ha svårt att föreställa mig hur konstruktion av kunskap ska ske under lektioner. Jag var t.ex. osäker på exakt hur en kunskapsrik läroplan skulle kunna komma till uttryck och bäst överföras till eleverna varje dag…”