https://thatsaclaim.org/educational/introduction/

En hemsida som inte bara innehåller vägledning till att kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning utan flera andra discipliner.
För varje ruta på webbplatsen finns en text att expandera. Början av introduktionen till avdelningen Education:

”Vad och hur ska vi lära unga människor? Det finns många påståenden om vad som är och som inte är effektivt, många som du kommer att ha stött på. Det finns till exempel påståenden att förlängning av skoldagen förbättrar elevernas lärande, ökar närvaron och ökar lärarnas stress. Hur kan du veta vilka av dessa påståenden som är pålitliga? Och hur ska du bestämma när du ska agera på sådana uppfordringar? … ”

731C7D33-DD82-4AFF-A1E1-06E1D668CD09