https://teacherhead.com/2019/10/04/the-1-problem-weakness-in-teaching-and-how-to-address-it/

Inledning:

”Jag ser en hel del lektioner – hundratals av dem i olika sammanhang – och jag vill påstå att det finns en mycket vanlig utmaning som lärare ställs inför som ofta inte tas om hand tillräckligt bra, även av erfarna lärare. Enligt min mening är det den enskilt största anledningen till att lektioner är ineffektiva eller säkert mindre effektiva än de kunde vara; det är det främsta skälet till att lärande inte sker, att svagare studenter kommer efter och, med tiden, till att klyftorna ökar. Att det förekommer är det främsta skälet till att jag känner att vi gör mer för att tillgodose behoven hos missgynnade studenter och underpresterande undergrupper genom att försöka undervisa alla bättre istället för att jaga interventioner (För att hantera underpresterande grupper, lär alla bättre.) Det ligger sådan tyngd i det här; så mycket att ta igen … ”