https://www.forbes.com/sites/nataliewexler/2019/02/19/what-teachers-need-to-know-about-the-science-of-learning-and-what-they-dont/#5ced0c2f6582

Inledning:

”På senaste tiden har det hörts röster för att lärare ska bekanta sig med ”vetenskap om lärande.” Men bara vissa aspekter av den vetenskapen är till hjälp för lärare i deras arbete. Andra är rent slöseri med tid.
Du kanske tror att innan nya lärare tillträder sina tjänster, så har de fått lära sig vad forskare har upptäckt om hur barn lär sig. Faktum är att många lärare inte känner till den forskningen, och av komplexa skäl är vissa rent av fientliga mot vetenskapliga rekommendationer …”