https://curriculumteamleader.wordpress.com/2019/10/03/making-teaching-manageable/

Inledning:

”Den här veckan pratade jag med en vaktmästare på vår skola om de lärare som han ser arbeta sent varje vecka, arbeta 12 timmarsdagar eller mer, arbeta tills de sätter på larmet på kvällen eftersom de glömt att gå hem. Jag kommer på mig själv med att tänka Vad gör de med all den tiden? eftersom jag har har format den radikala uppfattningen i bakhuvudet att undervisning bör vara ett hanterbart jobb … ”