https://mathforlove.com/2019/09/anyone-can-do-math/

Inledning:

”Vi måste undersöka det här påståendet och liknande fraser som är så populära idag, och som på vissa sätt är så radikala och självklara att vi både tror och tror inte på dem samtidigt:
– Vem som helst kan klara matematik
– Alla är matematiker
– Du är bra på matematik (och vet inte om det)
– Det finns inget sådant som en matematisk person. Alla kan räkna!
Och så vidare.
Det här är rättelser och viktiga sådana, av en annan, tidigare uppsättning av problematiska (och felaktiga) axiomer, som antog att världen är uppdelad i ”matematiska människor” och ”jag är inte en matte- person”. Det finns många som tror att de inte ”kan matte” när de bara lider av nedbrytande upplevelser i klassrummet. Men att tänka om och ta till sig det här är också problematiskt … ”