https://sites.google.com/view/efratfurst/meaning-first

Inledning:

”Att skapa mening är kärnprincipen i lärande, den som alla andra principer bygger på. Följaktligen har mycket sagts inom utbildning om hur meningsskapande ser ut i klassrummet, vad som är meningsfullt lärande, djup bearbetning, överförbar kunskap och hur man kan uppnå dem. Och ändå är det också ett undvikande begrepp: den operativa definitionen av ”mening” är icke-trivial och ibland skyms betydelsen av mening av andra (också viktiga) begrepp inom lärande.
Jag vill här dela min operativa konceptualisering av ”meningsskapande” och sedan lyfta fram två fall där betydelsen ibland är skymd- när vi diskuterar kognitiv belastning och minnesträning- och helt och hållet propagera för varför vi bör överväga mening först.