https://theeconomyofmeaning.com/2019/10/15/two-very-similar-theories-but-from-two-different-backgrounds-clt-and-the-scarcity-mindset/

Inledning:

”John Sweller’s Teori om kognitiv belastning har varit verkligt framgångsrik de senaste åren, med t.ex. Dylan Wiliam som kallar det den viktigaste teorin inom utbildning av idag. Kärnan är att vårt korttidsminne är begränsat vad gäller antalet element som det kan innehålla samtidigt. Jag tycker bättre om den skillnad som Sweller ursprungligen gjorde mellan tre olika slags belastning: … ”